ÅKERLUNDS BUSS AB

FAMILJEÄGT FÖRETAG SEDAN 1993

pilpil
pil
strack21strack21
strack21

Skolskjuts

Trygg resa för ditt barn


Vår huvudsysselsättning är skoltransporter åt skolor i Köping Kommun. Andra kunder är företag, idrottsklubbar och även
privatpersonerMVH,
Åkerlunds Busstrafik AB​